Дія перша  

Дія перша

Довга зимова ніч. Весь Мумі-дол схожий на величезну снігову кучугуру.

Аж ось темряву прорізав промінь світла. В промені з’явився Чарівник в плащі і циліндрі. В руках у нього чарівний рубін. Чарівник змахнув рукою і світло заповнило Мумі-дол. Струшуючи з циліндра сніг, Чарівник на деякий час полишає чарівний рубін. Раптом з кучугури виникає чорна рука, хапає рубін і зникає. Чарівник помічає пропажу, і в пошуках, забувши на гілці циліндр, зникає в темряві.

( В Мумі-дол прийшла весна. Сніг розтанув, заспівали пташки. На деревах з’явилося листя, розпустилися квіти. Першим від зимової сплячки прокинувся Мумі-троль).

Мумі-троль: Весна прийшла! Це ж треба! Я проспав сто днів і сто ночей підряд!.. Весна прийшла! (Лунає гучне хропіння) Що це?

А-а-а. Це ж Снусмумрик хропе. Biн завжди прокидається пiзнiше вiд ycix. Треба його розбудити. Даю сигнал по таємнiй системi: "Є справа!"

Снусмумрик: Я сплю!

Мумі-троль: Прокидайся! Весна прийшла! Такої славної днини обов'язково треба придумати щось таке незвичайне.

(Снусмумрик миmmю з 'являєmься перед Мумi-Тролем).

Снусмумрик: Привiт! З новою весною!

Мумі-троль : 3 новою весною!

(Мумі- Троль i Снусмумрик пускаюmься у веселий танок. Несподiвано їм до ніг падає забуmий Чарiвником капелюх. Вони зупиняюmься бiля капелюха, як зачарованi).

Мумі-троль: Поглянь! Незвичайне починається ...

Снусмумрик: Хтось тут був i забув ось це.

(Мумi-Троль проmягує до капелюха лапку).

Снусмумрик: Не чiпай, а то ще щось трапиться!

Мумі-троль: А що може трапитися? Biн же не кусається.

Снусмумрик: Ай справдi! Не кусається! Пiхо!

(Перевертаюmь капелюха i зазираюmь у середину).

Снусмумрик: i Мумі-троль: А тут нiчого не має.

(1 несподiвано капелюх ехом вiдповiв: "Hemaє-немає-немає ... Мумі-троль i СНУСМУМРИК пiдхоплюють гру: кукурiкають, гавкають, нявчать. Капелюх щоразу їм вiдповiдає. Несподiвано капелюх замовкає).

Снусмумрик i Мумі-троль: Зiпсувався.

Мумі-троль: Ну, давай ще, ну будь ласка!

(Надiває капелюх на Снусмумрика).

Снусмумрику! Снусе! .. Снусе! Стiй! Cнyce цей капелюх тобi до лиця.

Снусмумрик: Справдi?

Мумі-троль: Справдi!

Снусмумрик: Шкода, що мама не бачить.

Мумі-троль: Мамо! Йди поглянь на Снусмумрика! .

Снусмумрик: Так, мамо! Iди поглянь на мене. У мене новий капелюх.

(3 'являється Myмi-Мама зi своєю незмiнною сумкою, в якiй знаходиться все саме необхiдне, на вci випадки життя) .

Мумі-Мама: Iду, iду ... (Побачивши Снусмумрика в капелюсi). Капелюх ... Капелюшок ..

Снусмумрик: Ну, як вам капелюх?

Мумі-Мама: Розумiєш, Снусе, у тебе в ньому досить мужнiй вигляд, але ... без капелюха ти якийсь показнiший.Снусмумрик: (знiмає капелюха) Ваша правда. Не капелюх прикрашає людину, а людина - капелюх.

Мумі-Мама: (примiряючи капелюх) І взагалi: не те гарне, що просто гарне, а те, що до чого пасує.

(Myмi-Мама з сумки дiстає маленький магнiтофон, включає його i танцює ... Снусмумрик i Мумi-Троль приєднуються).

Мумі-Мама: А зараз, дiти, час снiдати.

Мумі-троль i Снусмумрик: Снiдати!

Мумі-Мама: Я приготувала вам вишневий компот.

Мумі-троль і Снусмумрик: Вишневий компот. Пiхо!

(Myмi-Мама годує з ложки Мумi-Троля i Снусмумрика).

Мумі-троль: Мамо! Куди кiсточки випльовувати?

Мумі-Мама: А куди?

Мумі-троль: А я придумав! Якщо вже у нас є капелюх, то давайте з нього зробимо кошик для смiття.

Снусмумрик: Ай справдi! Мусить же він на щось згодитися.

Мумі-Мама: Цiкаво, як це мені самiй не спало на думку. А ну ж бо випробуємо наш кошик.

(Випльовують кiсточки в кошuк. Mymi-Мама виходить).

Снусмумрик: Послухай, Мумi, i коли ж ми придумаємо щось незвичайне?

Мумі-троль: А ось трiшечки вiдпочинемо i придумаємо.

(I саме в цю мить у капелюхові почало вiдбуватuсь щось незвuчайне).

Мумі-троль: Поглянь, Снусмумрику , незвичайне розпочинається.

(3 капелюха вилетiли рiзнокольоровi мuльнi кульки. Снусмуллрик i Мумі-Троль пробують їх на смак: абрикосова! Сунична! Малинова! Ананасова!)

Мумі-троль: (звертається до капелюха) Давай! Давай ще! Ну будь ласка! (3 капелюха викотилась хмаринка i зависла над землею).

Мумі-троль: Це ж треба! Зроду не бачив таких хмаринок.

Снусмумрик: Випробуємо! (Пригнув хмаринку до землi, погладив). Яка м'якенька! (Сiв на хмаринку).

Мумі-троль: (теж сiдає на хмаринку) Ну зовсiм як вата!

Снусмумрик: Подушка, та й годi! (пiдскакує на хмаринцi). Ну ж бо, давай! (Хмаринка пiднiмається над землею).

Давай же ще, будь ласка!

Мумі-троль: Поглянь, Снусе, незвичайне почалося! Поглянь, а вона рухається!

(Хмаринки, на яких сuдять Снусмумрик i Мумi- Троль повiльно летять над землею).

Снусмумрик: Шкода, що нас мама не бачить.

Мумі-троль: 3вичайно, шкода!

(3 'являється Мумi-Мама. 3упиняється, вражена побаченuм).Мумі-Мама: Дiти! Обережнiше! Не забийтеся!

Мумі-троль i Снусмумрик: Добре, матусю!

Мумі-Мама: (намагається cicmu на хмаринку) Хмариночко, хмаринко, ходино сюди!

(Але у Мумі-Мамu нiяк не виходить cicmu на хмаринку).

Снусмумрик: Що з тобою, мамо?

Мумі-Мама: Нiчого! Глядiть, не спiзнюйтеся на обiд - я приготувала вам юшку з цибулею.

(Mymi-Мама виходить).

Мумі-троль i Снусмумрик: Юшка з цибулею? Юшка з цибулею!

Снусмумрик: Ось i закiнчилось незвичайне.

Мумі-троль: Юшка з цибулею! .. Нудно як.

Мумі-троль i Снусмумрик: Нудно як.

(3 'являється Снорк).

Снорк: Привiт, ну як весна?

Мумі-троль: Дякую. .

Снусмумрик: Тепла. .

Снорк: Тепла, тепла ...

Мумі-троль i Снусмумрик: А ми на хмаринках лiтали.

Снорк: На хмаринках, на хмаринках!

Мумі-троль i Снусмумрик: Нудно як.

Снорк: А давайте гратися в пiжмурки.

Мумі-троль: Давайте.

Снусмумрик: Тiльки давайте рахуватися .

Снорк: Цур! Я рахую!

Раз, два, три, чотири, раз

Знов весна прийшла до нас

Вирiс в полi ананас -

П'ять, чотири,три,два,раз.

Тобi водити,Снусмумрику!

Снусмумрик: Ну добре, я так i знав. Тiльки ховайтеся швидше.

(Снусмумрик закриває лапками обличчя, Снорк тікаєe, Мумі-Троль відшукує мiсце, де б можна було сховатися).

Снусмумрик: Один, два, три ...

Мумі-троль: Сховатися пiд столом на верандi, Снус неодмiнно підніме скатертину ...

Снусмумрик: Чотири, п'ять….

Мумі-троль: Тодi я пропав

Снусмумрик: Шiсть, сiм, вiciм ...

Мумі-троль: Biн знає тi ж сховки, що i я ...

Снусмумрик: Дев' ять, десять. (Здивовано дивиться на Мумi-Троля). А ти чого? Ну, добре, ховайся. Дев'ять з половиною ...

Мумі-троль: Шо ж робити?.. Капелюх!

(Ховається пiд капелюхом).

Снусмумрик: Дев'ять з четвертиною, десять! Я йду шукати, хто не заховався, я не винен.

(Снусмумрик починає шукати, не звертаючи уваги на капелюх, врештi знаходить Снорк).

Снорк: Ти б мене нiзащо не вiдшукав, якби я не визирнула.

Снусмумрик: А от i вiдшукав би. Я знаю вci нашi сховки.

Снорк: Мабуть, що так.

Снусмумрик: Так то воно так, але Мумі-Троля нiде немає.

Мумі-троль: (вибираеться з-пiд капелюха) А я осьдечки.

Снорк: А це хто такий?

(Бiдолашний Мумi-Троль в капелюсi Чарiвника перетворився на дивовижну iтотy).

Мумі-троль: Бач, як ви здивувалися! Ні за що б не здогадалися, де мене шукати.

Снусмумрик: А нам i байдуже.

Снорк: А те, що ми здивувалися, так тут будь-хто здивується, такий у тебе ... так би мовити ...

Снусмумрик: Бридкий вигляд.

Мумі-троль: Снусе, ну чого ти насупився? А, зрозумiло: тобi дуже довго довелося мене шукати? Що ж тепер робити?

Снорк: Найперше тобi б годилося вiдрекомендуватися.

Снусмумрик: Так. Ми ж не знаємо, хто ти такий.

Мумі-троль: Ага! Я все зрозумiв. Ви без мене придумали нову гру. Я теж граю.

Я "Король Калiфорнii". -

Снорк: Мене звати Снорк.

Снусмумрик: А я - Снусмумрик.

Мумі-троль: Фу, якi ви нуднi, не могли придумати чогось цiкавiшого. Ех, ви. (Мумі-Троль виходить)

Снорк: Biн що, буде з нами жити?

Снусмумрик: Не знаю. Це повинен вирiшувати Мумі- Троль, а він кудись запропастився.

Снорк: А може ми повиннi його шукати?

Снусмумрик: Правильно! (Мумi-Тролю). Гей! Послухай, ти не бачив нашого Мумi- Троля?

Мумі-троль: (повертаючuсь) Бачив, бачив, ще й як бачив.

Снорк: А ти що, з ним знайомий?

Мумі-троль: Ха! Знайшла, про що питати. Ще й як знайомий, правда-правда!

Снорк: А коли ж ви познайомилися?

Мумі-троль: А ми народилися одночасно. Але вiн таке одоробало, що йому навряд чи мiсце у поряднiй xaтi!

Снусмумрик: Не смiй таке казати про Мумi-Троля!

Снорк: Biн найкращий троль у cвiтi. І ми його дуже любимо.

Мумі-троль: (до себе) Яка чудова гра! Нарештi можна дiзнатися про себе всю правду! .. А я вважаю, що ваш Мумi-Троль справжнiй розбишака та й годi!

Снусмумрик: Iди-но звiдси! А то ми тобi дамо такого прочухана, що своїх не впізнаєш.

Мумі-троль: Ну чого ви! Це ж тiльки гра. Я дуже радий, що. ви мене так любите!

Снорк i Снусмумрик: Hixто тебе не любить.

Снусмумрик: Гнати треба звiдси цього бридкого Короля.

Снорк: Так, так! Щоб не набрiхував на нашого Мумi- Троля.

Снусмумрик: Вибачай, Королю, але ти сам напросився.

(СНУСМУМРИК кuдаеться на Myмі-Троля. Почuнається бiйка. З’являється Myмi-Мама).

Мумі-Мама: Що тут вiдбувається?

Снусмумрик: Мамо, ми дaємо прочухана Королю Калiфорнії.

Мумі-Мама: Так ви Король Калiфорнії? Радi вiтати вас у Мумi-долi.

Мумі-Троль: Киньте цю дурну гру. Я не Король Калiфорнії! Я Мумi- Троль.

Снусмумрик: Нiякий ти не Мумi-Троль!

Мумі-троль: Але ж я справдi Мумi- Троль. Невже ви мeнi не вiрите?

Снорк: У Мумi- Троля повиннi бути маленькi вушка ...

Снусмумрик: А у тебе очi, мов тарiлки.

Снорк: Цiлком правильно.

Мумі-троль: Я не Король Калiфорнiї, я ... я ... (плаче)

Мумі-Мама: Так хто ж ти будеш, любий мiй?

Мумі-троль: Матусю, погляньте на мене, ви ж повиннi впiзнати свого Мумi.

(Мумi-Мама довго дивилася в його великi, мов тарiлки, нахабнi очi, а тодi тихо сказала).

Мумі-Мама: Так, це Мумi-Троль. Свого Мумi-хлопчика я впiзнаю завжди. (Mymi-Мама пригорнула Мумi-Троля, поцiлувала).

(Пiсня Mymi-Мамu):

( Від слів Мумi-Мами Мумi-Троль став таким, яким був ранiше).

Снусмумрик: Ура! Мумi- Троль знайшовся.

Снорк: Ти вже нам вибач.

Мумі-троль: Та чого вже там.

Mумі-Мама: Meнi здається, що сьогоднi був дивовижний день.

Снусмумрик: Так, ми з Мумi на хмаринках каталися.

Снорк: Мумi- Троль був Королем Калiфорнiї. Ой! Його хтось зачарував, інакше i бути не може!

Мумі-троль: Я не їв нiчого такого і не проказував нiяких небезпечних слiв.

Мумі-Мама: А не потрапив ти, випадково, у зачароване коло?

Мумі-троль: Не знаю, я весь час сидiв пiд цим капелюхом.

Снусмумрик: Ти сидiв у цьому капелюсi?

Снорк: У серединi?

Мумі-троль: Атож.

Снусмумрик: Так це, мабуть, чарiвний капелюх.

Мумі-Троль: Все зрозумiло. Вся справа в ньому.

Мумі-Мама: Справа у капелюсi.

Bci: (разом) Вся справа у капелюсi.


6936829423118773.html
6936912970824836.html
    PR.RU™