Робота в групах. (учнів об’єднати у груп).

(учнів об’єднати у груп).

Завдання групам. Користуючись матеріалом підручника і поданими

малюнками:

1. Дослідити будову даного типу тканин.

2. Вказати функції, які виконує дана тканина в організмі рослин.

1 група – твірні тканини;

2 група – основні тканини;

3 група – покривні тканини;

4 група – провідні тканини;

5 група – механічні тканини.

Відповідь оформити у вигляді таблиці.

Назва тканини


Будова тканини Функції тканини

По закінченню роботи в групах, один із учнів групи повідомляє всьому класу що дослідила його група. Результати роботи учні записують в робочий зошит.

Твірна тканина. Розвиток тканин.

Рослини, на відміну від тварин, мають необмежений ріст. Це забезпечується наявністю твірних тканин. Твірні тканини — це тканини, що складаються з молодих, здатних до поділу клітин (наприклад твірна тканина верхівки кореня або пагона). Ці тканини забезпечують різні типи росту рослин і дають початок усім іншим тканинам, які називають постійними.

Твірною тканиною у рослин є камбій. Твірна тканина – це група живих клітин веретеноподібної форми, які мають велике ядро, тоненьку оболонку і щільно прилягають одна до одної. Функцією твірних тканин є утворення нових клітин шляхом поділу, завдяки чому кількість клітин у рослини постійно збільшується. Із клітин твірної тканини формуються всі інші типи тканин, клітини яких, на відміну від твірних, не здатні до поділу.

· Від чого залежить розташування та будова твірних тканин?

Твірні тканини, як ви вже знаєте, забезпечують ріст і розвиток рослин, даючи початок усім іншим типам тканин. Саме цим зумовлюються особливості будови твірних тканин. Клітини твірних тканин дрібні, мають тонкі стінки й великі ядра, чим забезпечується їхній постійний і швидкий поділ. Твірні тканини зазвичай розташовуються або на верхівках кореня та пагона, або в середині цих органів. Верхівкові твірні тканини забезпечують ріст пагона у висоту, а кореня — у глибину. Бічні твірні тканини, що розташовуються всередині стебла чи кореня, забезпечують потовщення цих органів. При цьому з твірних тканин утворюються також інші тканини, які називають постійними.

Постійні тканини рослини (покривні, провідні, основні) формуються з твірної. Вони відрізняються особливостями будови, розташуванням і функціями.

Покривна тканина. Покривні тканини — це тканини, які розташовані на поверхні органів рослини й виконують захисну функцію (наприклад шкірка на поверхні листків). Так, клітини на поверхні листка зазнають безпосереднього впливу середовища, тому їхньою основною функцією є захист внутрішніх клітин, що позначається на будові клітин.Ці тканини утворені щільно зімкнутими живими або мертвими клітинами, які вкриті захисними, нерідко жироподібними чи воскоподібпими речовинами. Покривними тканинами є шкірка (наприклад на поверхні молодих нагонів, листків), корок (на поверхні дворічних стебел), кірка (на стовбурі старих дерев).


6518430356844024.html
6518527241739190.html
    PR.RU™